משרד עורכי דין

לייעוץ חייגו: 077-7277983

לייעוץ חייגו: 077-7277983

רוצים שנחזור אליכם? שלחו פרטים כאן:

הודעתך נשלחה!
אנו ניצור איתך קשר בהקדם.

מדריכים משפטיים

מידע משפטי שימושי

מדריכים משפטיים

במדור זה ניתן למצוא מידע משפטי רב ועצות שימושיות בנושאים מגוונים, אולם המידע המפורט להלן הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עורך דין.

לייעוץ משפטי מפורט ומדוקדק בנושא המבוקש או בכל נושא אחר ניתן להתקשר לטלפון 077-7277983 או למלא את טופס הפנייה מימין.

פיטורי עובדת במהלך טיפולי פוריות

זכויות עובדת במהלך טיפולי פוריות

זכויות עובדת במהלך טיפולי פוריות הוגדרו ונקבעו בחוק עבודת נשים והתקנות שהותקנו מכוחו.

היעדרות מעבודה עקב טיפולי פוריות

החוק קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה הנקובה בתקנות שבה היא עוברת טיפולי הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת, ובכפוף לכך שהעובדת הודיעה על כך למעביד מראש. החוק קובע כי דין היעדרות לנוכח טיפולי פוריות כדין חופשת מחלה.

בתקנות נקבעו תקופות ההיעדרות המותרות בגין סדרה טיפולית אשר מוגדרת כ- "סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור". בתקנות נקבע מקסימום של 4 סדרות טיפוליות בשנה, כאשר משך ההיעדרות המקסימלי בכל סדרה טיפולית הינו 16 ימים במקום בו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים, או 20 ימים במקום בו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים.

הגבלה ואיסור על פיטורי עובדת במהלך טיפולי פוריות

החוק אוסר על מעביד לפטר עובדת המצויה במהלך טיפולי פוריות. על מעביד אשר מבקש לפטר את העובדת מסיבות שאינן קשורות לטיפולי הפוריות לפנות לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה ולבקש היתר לפיטורי העובדת. במידה והמעביד עושה דין לעצמו ואינו מבקש ומקבל היתר לפיטורים כאמור, יוטלו עליו סנקציות אזרחיות ויכול גם פליליות בגין פיטורי עובדת המצויה במהלך טיפולי פוריות.

סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים קובע כדלהלן:

"לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי היעדרם מהעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1) לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור; סעיף קטן זה לא יחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור."

מכאן, עובדת אשר פוטרה במהלך טיפולי פוריות מבלי שהמעביד ביקש וקיבל היתר לפיטוריה, פיטוריה אינם תקפים והיא זכאית לקבל את שכרה המלא וכן את הזכויות הנלוות במהלך טיפולי הפוריות וכן במשך 150 ימים לאחר סיום הטיפולים.

הערה: המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "פיטורי עובדת במהלך טיפולי פוריות" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. מידע שימושי זה ניתן כשירות לתועלת גולשי האתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש באתר.

מבזקים אחרונים

הקמת חברה במסלול מהיר

הקמת חברה במסלול מהיר

רשם החברות פתח מסלול לרישום חברה במסלול מהיר. הקמת החברה במסלול זה מתבצעת במהירות עבור חברת יחיד, דהיינו שבעל המניות הוא גם הדירקטור היחיד של החברה.

פירוק חברה במסלול מקוצר

פירוק חברה במסלול מקוצר

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.