משרד עורכי דין

לייעוץ חייגו: 077-7277983

לייעוץ חייגו: 077-7277983

רוצים שנחזור אליכם? שלחו פרטים כאן:

הודעתך נשלחה!
אנו ניצור איתך קשר בהקדם.

מדריכים משפטיים

מידע משפטי שימושי

מדריכים משפטיים

במדור זה ניתן למצוא מידע משפטי רב ועצות שימושיות בנושאים מגוונים, אולם המידע המפורט להלן הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עורך דין.

לייעוץ משפטי מפורט ומדוקדק בנושא המבוקש או בכל נושא אחר ניתן להתקשר לטלפון 077-7277983 או למלא את טופס הפנייה מימין.

פיטורי עובדת במהלך הריון

זכויות עובדת בהריון

זכויות עובדת בהריון הוגדרו ונקבעו בחוק עבודת נשים והתקנות שהותקנו מכוחו.

הודעה למעביד

עובדת צריכה להודיע למעבידה אודות הריונה בחודש החמישי. לאחר הודעת העובדת אסור למעביד להעסיק את העובדת שעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ובעבודת לילה, אלא אם כן הסכימה העובדת לעבוד במועדים הנ"ל (ובכפוף לאישור רפואי באשר לאפשרות עבודה בשעות נוספות).

הגבלה ואיסור על פיטורי עובדת בהריון

החוק אוסר על מעביד לפטר עובדת המצויה בהריון אשר ותק עבודתה הינו לפחות 6 חודשים. במידה והמעביד מבקש לפטר את העובדת מסיבות שאינן קשורות להריון עליו לפנות לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה ולבקש היתר לפיטורי העובדת. במידה והמעביד עושה דין לעצמו ואינו מבקש ומקבל היתר לפיטורים כאמור, יוטלו עליו סנקציות אזרחיות ויכול גם פליליות בגין פיטורי עובדת בהריון.

על המעביד להגיש בקשה להתיר את הפיטורים גם אם מדובר בעובדת לתקופה קצובה, אשר תקופת העבודה עומדת לסתיים בעודה בהריון. כמו כן במידה והמעביד הודיע על פיטורי העובדת ורק לאחר מכן הודיעה העובדת למעביד עובדת היותה בהריון - על המעביד להגיש בקשה להתיר את הפיטורים.

החוק אף אוסר על פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה וכן במשך 60 ימים לאחר סיום חופשת הלידה.

במידה והממונה על חוק עבודת נשים סבורה כי סיבת הפיטורים נעוצה בכך שהעובדת מצויה בהריון הרי שלא יינתן למעביד אישור לפיטורי העובדת. יובהר כי גם אם הממונה על חוק עבודת נשים סבורה כי הפיטורים לא נעוצים בהריון, עדיין בסמכותה שלא לאשר את הפיטורים.

במידה והמעביד לא ביקש היתר לפיטורים או שבקשתו נדחתה, אזי הפיטורים אינם תקפים והעובדת זכאית לקבל את מלוא שכרה והזכויות הנלוות במהלך כל התקופה המוגנת שסיומה 60 ימים כאמור לאחר תום חופשת הלידה.

עובדת, אשר ותקה במקום העבודה אינו מגיע ל-6 חודשים אינה מוגנת מפני פיטורים מכח חוק עבודת נשים, ברם לא מעט פסקי דין קבעו כי פיטורי עובדת עקב הריונה, הגם שהעובדת לא השלימה 6 חודשי עבודה הינם פיטורים מפלים, ובניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. ועל כן גם עובדת שותקה אינה עולה על 6 חודשים יכולה וראוי שתדרוש פיצוי במידה ופוטרה עקב הריונה.

איסור פגיעה בהיקף משרה

החוק אוסר לפגוע בהיקף משרתה של עובדת בהריון אשר יביא לפגיעה ולהפחתה בגובה שכרה החודשי. במידה ומעביד מבקש להפחית את היקף משרת העובדת, עליו לפנות בבקשה להיתר לממונה על חוק עבודת נשים. הממונה לא תתיר פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון אם היא תסבור שההפחתה בהיקף המשרה מתבקשת בקשר להריון.

חופשת לידה

עובדת זכאית לחופשת לידה לתקופה של 12 שבועות. ניתן לפצל את חופשת הלידה ולקחתה עד 6 שבועות קודם למועד הלידה, ובלבד שאורך תקופת חופשת הלידה הכולל לא יעלה על 12 שבועות. עובדת אשר ילדה יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים. במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת לקבל את שכרה הרגיל. כמו כן חופשת הלידה אינה פוגעת בזכויות כגון ותק לענין פיצויי פיטורים או דמי הבראה.

החוק אוסר לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה וכן 60 ימים לאחר מכן, אלא אם כן ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. במידה והמעביד מפטר בתקופה זו ללא קבלת היתר עליו לשלם לעובדת בגין ימים אלו וזאת בנוסף לדמי הודעה מוקדמת על פי חוק.

הערה: המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "פיטורי עובדת במהלך הריון" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. מידע שימושי זה ניתן כשירות לתועלת גולשי האתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש באתר.

מבזקים אחרונים

הקמת חברה במסלול מהיר

הקמת חברה במסלול מהיר

רשם החברות פתח מסלול לרישום חברה במסלול מהיר. הקמת החברה במסלול זה מתבצעת במהירות עבור חברת יחיד, דהיינו שבעל המניות הוא גם הדירקטור היחיד של החברה.

פירוק חברה במסלול מקוצר

פירוק חברה במסלול מקוצר

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.