משרד עורכי דין

לייעוץ חייגו: 077-7277983

לייעוץ חייגו: 077-7277983

רוצים שנחזור אליכם? שלחו פרטים כאן:

הודעתך נשלחה!
אנו ניצור איתך קשר בהקדם.

מדריכים משפטיים

מידע משפטי שימושי

מדריכים משפטיים

במדור זה ניתן למצוא מידע משפטי רב ועצות שימושיות בנושאים מגוונים, אולם המידע המפורט להלן הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עורך דין.

לייעוץ משפטי מפורט ומדוקדק בנושא המבוקש או בכל נושא אחר ניתן להתקשר לטלפון 077-7277983 או למלא את טופס הפנייה מימין.

עצות וטיפים בעריכת צוואה בעדים

על פי חוק הירושה קיימות 4 סוגי צוואות: בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובע"פ.

האמור להלן מתייחס לעריכת צוואה בפני עדים - סוג הצוואה הנפוץ כיום.

הצוואה תהיה בכתב (מעבד תמלילים) , תצויין בתאריך חתימתה.

הצוואה תיחתם ע"י המצווה בפני 2 עדים בגירים (מגיל 18 שנה) לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו.

העדים יאשרו באותו מעמד (של חתימת הצוואה ע"י המצווה) בחתימת ידם ע"ג הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו וחתם עליה בפני שניהם יחד ובאותו מעמד.

קטין או פסול דין (דוגמת חסוי) לא יכולים לשמש כעדים לצוואה.

יש לדאוג כי העדים לא יהיו קרוביו של המצווה ו/או הנהנים על פי צוואתו.

יש להקפיד כי הנהנים על פי הצוואה לא יהיו מעורבים בעשיית הצוואה ו/או יעשו דבר אשר עלול להתפרש כהשפעה בלתי הוגנת על המצווה, דבר אשר עלול להביא לאי קיומה של הצוואה ופסילתה.

רצוי לערוך תרשומת נלווית אשר תעיד על מצבו הפיסי והמנטאלי של המצווה בעת עריכת הצוואה (לרבות צילום וידאו, תיעוד רפואי) על מנת לשלול ולהדוף טענות בדבר אי כושרו (פיזי/מנטאלי) של המצווה לעשות ו/או להבחין מהי טיבה של הצוואה.

צוואה שנעשתה ע"י קטין או ע"י מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.

התחייבות של אדם לעשות צוואה, או לשנותה או לבטלה אינה תופסת.

הוראה בצוואה השוללת או המגבילה את זכות המצווה לשנות את צוואתו או לבטלה - בטלה.

אין הצוואה נעשית אלא ע"י המצווה עצמו, לפיכך הוראת צוואה התולה את תוקפה ברצונו של אדם אחר אשר איננו המצווה - בטלה.

אין המצווה יכול למסור לאחר את קביעת האדם שיזכה מן העזבון או את קביעת החלק היחסי שאדם יזכה בו מן העזבון.

הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה.

הוראת צוואה שלא ניתן להבין מתוכה למי ציווה המצווה ו/או מה ציווה או שלא ניתן להבין משמעותה - בטלה.

הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי - בטלה.

הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראות צוואה המזכות בן זוגו של אחד מאלה - בטלה.

המצווה רשאי בכל עת לבטל ו/או לשנות את צוואתו, בין עם ע"י ביטול מפורש ובין אם ע"י השמדתה. השמיד המצווה את הצוואה - חזקה שהתכוון לבטלה.

צוואה חדשה, אף אם לא צויין בה במפורש כי היא מבטלת צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת, וזאת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.

ניתן לקבוע הוראות שונות בצוואה לרבות צוואה עם תנאי מפסיק (קרי שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד מסויים), צוואה עם תנאי דוחה (דהיינו שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד מסויים), מתן הוראות ליורש בנוגע לחלק שקיבל וכיו"ב.

במידה והמצווה ציווה למספר יורשים ולא קבע את אופן החלוקה ביניהם - יחלקו בשווה.

ניתן לקבוע בצוואה הוראות של יורש אחר יורש (לדוגמא: במות המצווה יעבור הרכוש לבן הזוג ולאחר פטירת בן הזוג יעבור הרכוש לילדים) או יורש במקום יורש (דוגמא: המצווה מוריש/ה את הרכוש לבן הזוג ובמידה ובן הזוג לא יהיה בחיים במות המצווה יירשו הילדים).

רצוי לקבוע בצוואה הוראות מתאימות אשר "יכסו" את כל האפשרויות והמצבים העלולים להתרחש (מות אחד היורשים ח"ו לפני המצווה וכיו"ב).

רכוש אשר לא נקבעה לגביו הוראה בצוואה - יחולק בהתאם לירושה על פי דין.

במידה ואחד היורשים נפטר לפני המצווה ולא נקבע בצוואה מה ייעשה במצב זה, אזי אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים לאותו זוכה שנפטר - יזכו הם על פי כללי הירושה לפי דין. בכל מקרה אחר – הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה שנפטר לפני המצווה מתבטלת.

במידה והמנוח/ה לא ערכו צוואה אזי הירושה מתחלקת על פי דין, דהיינו יש להגיש בקשה למתן צו ירושה.

בעת עריכת צוואה מומלץ להסתייע ולשכור את שירותיו של עורך דין הבקי בתחום אשר ידאג לעריכת הצוואה על פי הדרישות הפורמליות בחוק הירושה, עובדה אשר תסייע לקיום הצוואה ולקיום רצונו/ה האחרון של המוריש.

הערה: המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "עצות וטיפים בעריכת צוואה בעדים" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. מידע שימושי זה ניתן כשירות לתועלת גולשי האתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש באתר.

מבזקים אחרונים

הקמת חברה במסלול מהיר

הקמת חברה במסלול מהיר

רשם החברות פתח מסלול לרישום חברה במסלול מהיר. הקמת החברה במסלול זה מתבצעת במהירות עבור חברת יחיד, דהיינו שבעל המניות הוא גם הדירקטור היחיד של החברה.

פירוק חברה במסלול מקוצר

פירוק חברה במסלול מקוצר

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.