משרד עורכי דין

לייעוץ חייגו: 077-7277983

לייעוץ חייגו: 077-7277983

רוצים שנחזור אליכם? שלחו פרטים כאן:

הודעתך נשלחה!
אנו ניצור איתך קשר בהקדם.

מדריכים משפטיים

מידע משפטי שימושי

מדריכים משפטיים

במדור זה ניתן למצוא מידע משפטי רב ועצות שימושיות בנושאים מגוונים, אולם המידע המפורט להלן הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עורך דין.

לייעוץ משפטי מפורט ומדוקדק בנושא המבוקש או בכל נושא אחר ניתן להתקשר לטלפון 077-7277983 או למלא את טופס הפנייה מימין.

תיקון או ביטול צו

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום

"72.(א) נתן רשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט.
(ב) תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי צוואה.".

הרשם לענייני ירושה או בית המשפט יכולים לבטל לחלוטין אן לתקן צו ירושה או צו קיום צוואה שנתנו. יש לבחון על ידי איזה גורם ניתן הצו. במידה והצו ניתן בבית המשפט - יש לבקש את התיקון או הביטול של הצו מבית המשפט. במידה והצו ניתן ע"י הרשם לענייני ירושה יש לבקש את הבקשה לתיקון או ביטול מהרשם לענייני ירושה.

את הבקשה לתיקון או לביטול הצו יכול להגיש כל אדם מעוניין ולאו דווקא יורש.
אחת הדוגמאות הנפוצות לביטול צו ירושה הינה במקרה בו לאחר מתן צו הירושה מתברר כי המנוח הותיר צוואה. במקרה כזה יש להגיש בקשה לביטול צו הירושה וכן להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

פרוצדורה לתיקון או ביטול צו

על המבקש את תיקון או ביטול הצו להגיש בקשה בכתב. בבקשה יש לציין את שמות כל היורשים על פי הצו וכתובתם. לבקשה יש לצרף תצהיר מאומת כדין לתמיכה בכל העובדות המפורטות בבקשה. במידה והעובדות אינן ידועות למבקש אלא לאדם אחר יש להגיש תצהיר של האדם הבקי בעובדות. לבקשה יש לצרף קבלה בגין תשלום אגרה.

בית המשפט או הרשם לענייני ירושה שולח עותק מהבקשה בדואר רשום לכל מי שצויין ביורש בבקשה, ומבקש את תגובתו לבקשה תוך 14 ימים.

במידה שהוגשה בקשת תיקון או ביטול צו, רשאי הרשם לענייני ירושה לעכב ביצוע כל החלטה שניתנה בקשר לעיזבון.

במידה והוחלט לתקן או לבטל את הצו, יינתן צו מתוקן והודעה על כך תישלח לכל אחד מהצדדים. כן תישלח הודעה למרשם הארצי.

הגנת רוכש

"73. מי שרכש זכות בתום-לב ובתמורה בסמכו על צו ירושה או צו קיום שהיה בר-תוקף אותה שעה, או מי שקיים חיוב בתום-לב בסמכו כאמור, אין לבטל את זכותו או לחייבו שנית אף אם הצו תוקן או בוטל לאחר מכן.".

אדם אשר רכש נכס מנכסי העיזבון, בתום לב ובתמורה מהיורשים ובהסתמך על צו ירושה בתוקף - זכותו מוגנת אף אם מאוחר יותר יתוקן או יבוטל הצו ויתברר כי היורשים עמם עשה את העסקה אינם זכאים לרשת.

התנאים להגנתו של הצד השלישי הינם:

  1. תום לב של הרוכש
  2. הרוכש נתן תמורה בעד הנכס - להבדיל אם קיבל נכס כלשהו במתנה.
  3. הרוכש הסתמך בעסקה עם היורשים על צו ירושה או צו קיום צוואה שהיו בתוקף.

להבדיל, במקרה בו שילם חייב את חובו לעיזבון ליורשים על פי צו ירושה או צו קיום צוואה בתוקף, לא יצטרך לחזור ולשלם ליורשים אחרים אם וככל שצו הירושה / צו הקיום יבוטל או יתוקן.

הערה: המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "תיקון או ביטול צו" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. מידע שימושי זה ניתן כשירות לתועלת גולשי האתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש באתר.

מבזקים אחרונים

הקמת חברה במסלול מהיר

הקמת חברה במסלול מהיר

רשם החברות פתח מסלול לרישום חברה במסלול מהיר. הקמת החברה במסלול זה מתבצעת במהירות עבור חברת יחיד, דהיינו שבעל המניות הוא גם הדירקטור היחיד של החברה.

פירוק חברה במסלול מקוצר

פירוק חברה במסלול מקוצר

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.