משרד עורכי דין

לייעוץ חייגו: 077-7277983

שירותי עורך דין ונוטריון

שירותי עורך דין ונוטריון
משרדנו חרט על דגלו את העקרונות הבאים:
  • - טיפול מקצועי יסודי ומעמיק
  • - עדכון הלקוח במהלך הטיפול
  • - השגת תוצאה מיטבית עבור הלקוח
  • - יחס אישי חם ובלתי אמצעי עם הלקוח
לפנייה בנושא הסכם מייסדים או בכל נושא אחר ניתן להתקשר לטלפון 077-7277983 או למלא את טופס הפנייה מימין.

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הינו הסכם בין שותפים/יזמים המעוניינים לפתוח חברה. בעת פתיחת חברה מסמכי היסוד ההכרחיים הינם בקשה לרישום חברה, תקנון, הצהרת דירקטורים ראשונים והצהרת בעלי מניות.

להבדיל מתקנון חברה שהינו המסמך המהווה הסכם בין החברה בע"מ לבעלי מניותיה ובין בעלי המניות ביחסים ביניהם, ואשר הינו פתוח לעיון הציבור ברשם החברות, הסכם מייסדים הינו הסכם פנימי בין בעלי המניות והמייסדים של החברה.

מתי עורכים הסכם מייסדים ומה תפקידו?

את הסכם המייסדים מקובל לערוך קודם פתיחת חברה, אולם ניתן לערוך את הסכם המייסדים אף לאחר פתיחת החברה.

הסכם מייסדים מסדיר את היחסים בין בעלי המניות של החברה ומקובל לכלול בו הוראות בדבר שם ומטרות החברה, הון החברה הרשום והון מונפק לבעלי מניות, אופן חלוקת המניות בין השותפים בחברה, כתובת החברה.

הסכם מייסדים ראוי שיכלול את סוגיית מימון החברה, לרבות העמדת הון עצמי, הלוואות בעלים, מימון חיצוני מגורמים שונים כגון בנקים ו/או משקיעים נוספים.

הסכם מייסדים יכלול אף הוראות בנוגע לאופן ניהול החברה לרבות סמכויות אסיפת בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריון, נושאי תפקידים בחברה כגון מנכ"ל וסמכויותיו, רו"ח החברה, עו"ד החברה, גיוס עובדים וכיו"ב. בהסכם המייסדים נקבע בין היתר הרוב הדרוש להחלטות שונות באשר לניהול החברה.

בהסכם מייסדים מקובל לקבוע הוראות בדבר אי תחרות של איזה מהשותפים בעסקי החברה בעת היותו בעל מניות ואף לאחר פרישתו מהחברה, סודיות וחובת נאמנות לחברה.

כמו כן נהוג לקבוע בהסכם מייסדים הסדרים בנוגע להקצאת מניות בחברה, דילול בעל מניות, הוראות בדבר זכות קדימה והצעה לרכישת מניות החברה לשותפים הקיימים קודם למכירה לצד שלישי וכיו"ב.

הסכם מייסדים מסדיר אף סוגיית ההיפרדות ופתרון מחלוקות בין בעלי מניות/השותפים בחברה לרבות קביעת מנגנונים דוגמת BMBY, BRING ALONGועוד – והכל על מנת למנוע מצב שבו מחלוקות בין הצדדים מונעות המשך ניהול ותפקוד תקין של החברה.

בפתיחת חברת יחיד (בעל מניות אחד), אין כמובן הכרח בהסכם מייסדים אולם בפתיחת חברה בה עתידים להיות 2 שותפים/מייסדים ו/או יותר מומלץ בנוסף לתקנון החברה, לערוך הסכם מייסדים מפורט אשר יקיף ויטפל בכל הסוגיות הרלבנטיות הן בעת פתיחת החברה, הן במהלך עסקיה, והן בעיתות משבר ומחלוקת.

למשרדנו ניסיון של למעלה מעשור בפתיחת חברות, ליווי חברות ויעוץ שוטף לחברות. נוכח הניסיון הרב בפתיחת חברות וליווי שוטף צבר משרדנו ידע וניסיון רב אשר מתורגם בפועל בעת הכנת הסכם מייסדים יסודי ומקיף אשר נועד להסדיר את היחסים בין המייסדים/יזמים/שותפים ולאפשר ניהול תקין של החברה, אגב שמירה על האינטרסים של כל הצדדים.

משרד עו"ד המספק ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי ללקוחות פרטיים ולתאגידים בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי.

מבזקים אחרונים

הקמת חברה במסלול מהיר

הקמת חברה במסלול מהיר

רשם החברות פתח מסלול לרישום חברה במסלול מהיר. הקמת החברה במסלול זה מתבצעת במהירות עבור חברת יחיד, דהיינו שבעל המניות הוא גם הדירקטור היחיד של החברה.

פירוק חברה במסלול מקוצר

פירוק חברה במסלול מקוצר

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.